Author: boyutisg

Her iş yerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği en üst düzeyde korunmalıdır. İSG, çalışanların iş sırasında karşılaşabileceği potansiyel riskleri minimize etmek ve iş kazalarını engellemek için alınan tedbirlerin tümüdür. Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı, en büyük önceliğimizdir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı...