Makaleler

Her iş yerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği en üst düzeyde korunmalıdır. İSG, çalışanların iş sırasında karşılaşabileceği potansiyel riskleri minimize etmek ve iş kazalarını engellemek için alınan tedbirlerin tümüdür. Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı, en büyük önceliğimizdir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı...

Elle yük taşıma nedir? Elle yük taşıma bir ya da birden fazla çalışan tarafından yapılan şu işlemlerden herhangi biridir: Bir yükü kaldırmak, Tutmak, Yere koymak, İtmek - çekmek, Taşımak veya Hareket ettirmek. Elle Taşımada Tehlike Kaynakları nelerdir? Elle taşıma işlerinde tehlike kaynakları dört başlık altında değerlendirilir; YÜK Fazla ağır,...